Част от причините за влошеното състояние на иглолистните гори са фитопатогенни гъби. Според данните на ИАГ 35 500 ха, което се равнява на е 0,8 % от […]